Etusivu Sijoitus

Sijoitus

Perinteisesti sijoittamisella tarkoitetaan voittoa tavoittelevaa rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa tai myymistä. Perinteisimpiin sijoitusmuotoihin kuuluu asunto-, rahasto sekä osakesijoittaminen. Osakesijoittamiseen käytetään yleensä niiden yritysten osakkeita, jotka ovat listautuneet pörssiin, mutta sijoittamista voidaan myös harjoittaa yksityisten yritysten osakkeilla. Nämä yritykset eivät ole listautuneet pörssiin, eivätkä niiden osakkeet tästä syystä ole julkisesti ostettavissa tai myytävissä. Yksityiset osakesijoitukset sovitaan erikseen ostajan ja myyjän välillä. Tämänlainen sijoittaminen on monimutkaisempaa sillä osakkeiden tulevaisuuden arvon laskua tai nousua on vaikeampi arvioida. Usein osakkeiden ostoon sekä myyntiin vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntä. Perinteisen sijoittamisen päätavoite on kasvattaa portfolion arvoa ja maksimoida vuotuiset tuotot. Arvonnousu voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, ja sijoitukseen kohdistuva riski on pitkälti riippuvainen sijoituksen pituudesta.  Alhaisen riskin sijoituskohteissa on yleensä vastaavasti myös erittäin maltilliset tuotot. Sijoittamista voi harrastaa useilla eri alustoilla, joiden joukosta pyrimme tuomaan esille markkinoiden luotettavimmat.

Sijoitus

Sijoittamisen riskit

Sijoittaminen ja riski kulkevat käsi kädessä, ja osakesijoittaminen on aina riskialtista. Osakesijoittamisessa tuotot eivät ole taattuja. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat ovat tuotto-odotukset. Perinteinen osakesijoittaminen on historiallisesti ollut noususuhdanteista pitkällä aikavälillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö olisi mahdollista...
Osakesijoittamista voi harjoittaa minkä tahansa pörssiyhtiön osakkeilla. Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan yrityksiä, joiden osakkeet noteerataan arvopaperipörssiin pörssilistalla. Pörssiyhtiöt ovat yleensä suuria yrityksiä tai voimakkaaseen kasvuunsa rahoitusta etsiviä kasvuyrityksiä. Pörssiyhtiöiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Kaikissa pörsseissä ei enää tänä päivänä käytetä osakekirjoja, vaan kauppaa...
Tuotto-odotukset Osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat yleensä noin 10 % vuodessa, johon sisältyy osakkeen arvonnousu sekä osingot. Jos vuoden alussa hintaan 100 € / kpl hankittujen osakkeiden arvo on vuoden lopussa 110 €, osakkeen arvonnousu on 10 %. Osakkeille voidaan lisäksi maksaa...
Binäärioptiokauppa on moderni ja yksinkertaistettu tapa osallistua osakemarkkinoihin. Perinteiseen osakesijoittamiseen liittyy monia rajoituksia ja aloittavan sijoittajan elämää hankaloittavaa järjestelyä. Osakekauppaa varten on avattava pankissa oma tili, kaupankäynti vie usein paljon aikaa ja sijoittajan tulee seurata tilannetta aamusta iltaan. Perinteinen...

Mainos