Tuotto-odotukset

Osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat yleensä noin 10 % vuodessa, johon sisältyy osakkeen arvonnousu sekä osingot. Jos vuoden alussa hintaan 100 € / kpl hankittujen osakkeiden arvo on vuoden lopussa 110 €, osakkeen arvonnousu on 10 %. Osakkeille voidaan lisäksi maksaa osinkoa esimerkiksi 4,3 %, ja tässä tapauksessa osakeomistuksen tuotto on yhteensä 14,3 %. Osakesijoittaminen voi siis olla tuottoisaa, mutta kaiken perustana on oikeiden osakkeiden valinta.

On kuitenkin huomattava, että osakkeen arvonnousu realisoituu – eli toteutuu – vain mikäli osakkeet myydään tällä hinnalla. Nettipalveluissa näkyvät arvonnousut ovat vain teoreettisia, ja hinta voi romahtaa jo seuraavana päivänä. Lisäksi muiden osakesijoittajien reaktiot ovat usein arvaamattomia. Osakekauppa on teoriassa matematiikkaan perustuvaa, mutta valitettavan usein siihen liittyy hyvin paljon psykologiaa ja ”mutu-tuntumaa”.

Miksi osakesijoituksien tuotoiksi on arvioitu keskimäärin 10 prosenttia?

Tähän kysymykseen voi näkökulmasta riippuen vastata monella tavalla:

  1. Markkinat – eli sijoittajat – hinnoittelevat osakkeet pörssissä siten, että yrityksen arvioitu tulevaisuudessa tekemä voitto (ja niistä seuraava sijoittajan tuotto) ylittävät riskittömän korkosijoituksen tuoton. Yritykseen, ja sen myötä osakkeeseen, sisältyy korkeampi riski kuin vakaaseen korkotalletukseen. Sijoittajan tuottovaatimus on siksi osakkeiden kohdalla korkeampi.
  2. Tämä sama syy selittää myös sen, miksi yritystoiminnassa yleisesti pääoma tuottaa nimellisarvoihinsa nähden paremmin kuin korkosijoitus. Vuonna 2008 suomalaisten pörssiyhtiöiden keskimääräinen liiketoiminnan pääoman tuotto oli noin 10-12 prosenttia, vaikka se oli vielä pari vuotta aiemmin noususuhdanteen aikana 15 prosenttia.
  3. Osaketuottojen historiallisessa tarkastelussa selviää, että yhdysvaltalaisosakkeiden tuottoa mittaava S&P 500-osakeindeksi on tuottanut osingot mukaan luettuna vuosina 1965-2007 keskimäärin 10,3 % / vuosi.

 S&P 500-osakeindeksi on tuottanut osingot mukaan luettuna vuosina 1965-2007 keskimäärin 10,3 % / vuosi.

Sijoittajakirjailija Kim Lindström tutki kirjassaan ”Menesty osakesijoittajana” (2005) kotimaisten osakkeiden indeksituottoa maaliskuusta 1970 maaliskuuhun 2005. Hän arvioi, että osakkeiden keskimääräinen arvonnousu oli 10,4 % ja osingot mukaan lukien osakkeiden tuotto hiukan alle 15 %. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseiselle aikavälille sisältyy myös korkean inflaation vuosia, minkä vuoksi reaalituotot ovat olleet selvästi pienempiä.

Yhtiöt poikkeavat tuottorakenteen osalta huomattavasti toisistaan. Yhtiöt, jotka eivät ole kasvuhakuisia, mutta tekevät hyvää tulosta, tarjoavat yleensä hyvää osinkotuottoa. Voittoja ei käytetä suuriin investointeihin, vaan se voidaan palauttaa lähes kokonaan omistajille. Tämänkaltaisia yhtiöitä ovat mm. lääkevalmistaja Orion ja konepajayhtiö Wärtsilä. Kasvuhakuiset yhtiöt taas hinnoitellaan usein pörssissä niin sanottuja osinkoyhtiöitä kalliimmiksi, ja osinkotuotto jää pienemmäksi. Tästä hyvinä esimerkkeinä toimivat ohjelmistoyhtiö F-Secure sekä taajuusmuuttajavalmistaja Vacon.